COC Nederland

In het verleden rustte een er een zwaar taboe op homoseksualiteit. Het werd bestempeld als een ziekte en het werd geassocieerd met allerlei perversiteiten en pedofilie. Homo’s en lesbo’s hadden tot en met de tweede wereldoorlog eigenlijk nauwelijks gelegenheid om elkaar te ontmoeten en om openlijk zichzelf te kunnen zijn. In de tweede wereldoorlog zijn niet alleen veel joden, maar ook zigeuners en homoseksuelen vervolgd. Dit nooit meer! In 1946 werd daarom het COC opgericht.

Het bereiken van de doelstellingen werd een kwestie van zeer lange adem. Pas in 1971 werd homoseksualiteit uit het wetboek van strafrecht geschrapt en kreeg het COC de jarenlang begeerde officiële koninklijke goedkeuring.

In 1981 werd discriminatie op grond van sekse, huwelijkse staat en homofilie verboden in de wet op de gelijke behandeling. Gelukkig is er, vooral ook door het COC, veel bereikt op het gebied van acceptatie van homoseksualiteit. Maar ook na de openstelling van het burgerlijke huwelijk voor homoseksuelen is er nog veel te doen. In Nederland is de discriminatie van homoseksuelen de afgelopen jaren weer gestegen. Veel jongeren vinden het nog moeilijk om voor hun geaardheid uit te komen.

 

Organisatie en doelstellingen.

Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit COC Nederland, dat is de officiële naam van de landelijke organisatie. COC Nederland is dus een vereniging van verenigingen. Als persoon kunt u lid worden van één van 23 verenigingen. Deze COC-verenigingen richten zich op activiteiten en belangenbehartiging in hun eigen regio. De federatie doet dat op landelijk en internationaal niveau.

Het COC stelt zich ten doel: 1. het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van homoseksualiteit te komen; 2. het bevorderen van persoonlijke emancipatie door het stimuleren van de bewustwording omtrent de eigen en maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien van homo- en biseksualiteit en man/vrouwrollen.

Meer informatie over COC Nederland is te vinden op www.coc.nl