COC Tilburg Breda en Groepen

Wij zijn een belangenorganisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Wij zijn voor hen aanspreekpunt in de regio Tilburg Breda en omgeving.

COC en COC Tilburg- Breda en omgeving

Het COC is de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie.

Vanaf 1946 is het COC van een ondergrondse organisatie nu een internationale voorloper voor LHBTI- belangen, met duizenden leden, honderden vrijwilligers en twintig regionale lidverenigingen.

Het COC Tilburg-Breda en omgeving is één van deze twintig regionale lidverenigingen.

In de afgelopen 70 jaar heeft het COC voor verschillende LHBTI-belangen gestreden. In de jaren zeventig vooral voor einde van de strafbaarstelling, in de jaren tachtig en negentig strijdt het COC voor gelijke rechten. De laatste decennia richt het COC zich voornamelijk op sociale acceptatie.

Zoals in het ‘Strategisch kader 2015-2018’ in de inleiding staat omschreven, ‘moeten de non-discriminatienormen die in de wet zijn verankerd, nu ook in de haarvaten van de maatschappij hun beslag krijgen’. Ook beschrijft COC Nederland dat ‘een vitaal COC dat vecht voor de rechten en kansen van LHBT’s wereldwijd hard nodig blijft’.

Het COC Tilburg-Breda e.o. onderschrijft dit en wil hier haar bijdrage aan leveren door zich in te zetten voor het verkrijgen, behouden en verbeteren van sociale acceptatie op lokaal niveau. Dit om een stevig fundament te geven voor wereldwijde sociale acceptatie.

Missie
COC Tilburg Breda e.o. zet zich voor sociale acceptatie van LHBTI’ers in de regio.

Visie

Dit wilt COC Tilburg Breda e.o. bereiken door verbindingen met organisaties te leggen en het ondersteunen van groepen en individuen.

Net als COC Nederland zet COC Tilburg- Breda de volgende strategieën in

 • Activeren
 • Agenderen
 • Informeren
 • Ondersteunen: Door verwijzing naar specifieke personen of organisaties waaronder
  • Roze in Blauw
  • Asieladvocaten
  • Therapeuten
 • Verbinden
 • Vertegenwoordigen

Dit alles vanuit het ‘Inside out principe’ en Inclusiviteit  

Doelstelling

Interne doelstellingen:

 • In 2020 is COC Tilburg Breda e.o. een stabiele lidvereniging van COC Nederland en een onafhankelijke lokale non-profit belangenpartij gericht op samenwerking met andere lokale partijen.
 • In 2025 werkt COC Tilburg Breda e.o. structureel samen met lokale LHBTI+-belangenorganisaties binnen en buiten Nederland.
 • Bevordering van maatschappelijke hervorming voor betere integratie van homoseksualiteit.
 • Bevordering van (persoonlijke) emancipatie d.m.v. stimulatie van de bewustwording van eigen en maatschappelijke context (en de relatie daartussen) ten aanzien van homo- en biseksualiteit (en man/vrouw rollen).

Externe doelstellingen:

In het kader van het strategisch plan 2015-2018 heeft het COC Nederland een analyse gemaakt van de maatschappelijke context.

 • De website en Facebookpagina van COC Tilburg Breda e.o. biedt een aantrekkelijke en laagdrempelige toegang voor contact met een individu of organisaties met het COC.
 • In 2018 heeft het COC Tilburg Breda e.o. een goede bereikbare ruimte ter beschikking als een fysieke ontmoetingsplaats, centraal informatiepunt en ter vergroting van haar zichtbaarheid in Breda.
 • In 2018 heeft het COC Tilburg Breda e.o. de eerste contacten gelegd met zorginstellingen in en rondom Tilburg en Breda om te inventariseren in welke mate er sprake is van sociale acceptatie in de ouderenzorg en hoe dit kan worden bevorderd.
 • Streven voor nog meer (sociale) acceptatie en emancipatie van LHBTI+ community.
 • Zorgen voor bevordering van LHBTI+ emancipatie en het tegengaan van discriminerende wetgeving.
 • Versterken van de internationale LHBTI beweging.
 • Ondersteuning voor kwetsbare groepen binnen de LHBTI+ community.
 • Beter/meer contact met de lokale politieke structuur in Nederland realiseren.
 • Verbeteren van contact met zorg en welzijn, onderwijs en belangenorganisaties.
 • Meer/betere verbinding binnen de LHBTI+ community bewerkstelligen

Andere doelstellingen:

 • In december 2019 heeft het COC Tilburg Breda e.o. een stabiel basisnetwerk opgebouwd om haar doelstellingen en hoofddoelstelling, sociale acceptatie, te kunnen bereiken.
 • In 2018 en opvolgende jaren worden deze relaties blijvend onderhouden.
 • In 2018 wordt er door COC Tilburg Breda e.o. ingespeeld op het nieuwe strategische kader van COC Nederland dat wordt opgesteld in 2018.
 • In december 2019 ondersteunt het COC Tilburg-Breda de volgende groepen in het specifiek
  • Jongeren
  • Ouderen
  • Happy Boys and girls (in samenwerking met COC)
  • Cocktail
  • Transgenders
  • Biculturen
 • In 2019 is er een vrijwilligersbeleid opgesteld.
 • Het aantal vrijwilligers is toegenomen. Vooral vrijwilligers die voorlichting kunnen geven op scholen.
 • In december 2019 is er een algemeen veiligheidsbeleid opgesteld of in ieder geval een aanzet hiertoe onder andere in samenwerking met de gemeente, politie, openbaar ministerie, Radar.