Jaarverslag COC Tilburg-Breda en omgeving

Jaarverslag 2019

Het COC Tilburg Breda en omgeving heeft zich in 2019 wederom ingezet voor de emancipatie van LHBTIAQ+ burgers. In het bijzonder voor hen die zich in een kwetsbare positie bevinden. We zijn een organisatie die voor 100% op de inzet van bevlogen vrijwilligers draait. Hieronder volgt een opsomming van onze organisatie en de activiteiten van het afgelopen jaar.

Jaarverslag 2018

Jaarverslag COC Tilburg Breda 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag COC Tilburg Breda 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag COC Tilburg Breda 2016