Ik heb hulp nodig!

Hulp van mensen die op welke manier dan ook iets weten van GGZ. Met of zonder ervaring. Vakmensen op elk denkbaar vlak. Ben je psycholoog, psychiater of psychiatrisch verpleegkundige? Help me.
Ben je POH? En heb je wel eens te maken met suïcidaal gedrag onder LHBTI? Help me. Huisarts? Ook jij kent het probleem. En al die anderen die weten hoe de GGZ in elkaar zit, die weet dat je iemand in problemen niet gewoon op een wachtlijst moet laten bijschrijven van zes maanden of zelfs meer.
Denkt iemand dat dit de kans op suïcide vermindert?

Heel gek misschien, maar ik ben zelfs op zoek naar mensen die persoonlijk ervaring hebben met suïcide. Vergis je niet, jij zou een verdraaid goed hulpverlener kunnen zijn. Jij weet hoe het voelt. Jij kent de gevaarlijke ontwikkelingen.

Eeuh… denk je nu misschien; daar hebben we 113-Zelfmoordpreventie toch voor? Die kunnen toch alles soepel en snel oplossen?
Nou, dat zit nog. Ook zij kennen het probleem van de wachtlijsten in de GGZ. Er valt te vaak een tijdgat tussen eerste opvang en concrete hulp. Wie houdt die medemens in de gaten gedurende die maanden? Leeft met ze mee?

Ik, zei de gek. Ik doe dat voor een aantal mensen. Hun aantal neemt echter toe en de mensen met wie ik contact heb bevinden zich niet alleen in het Brabantse, maar tot in het Friesche land toe.
De tijd komt dat ik mensen teleur moet stellen. Sorry, ik kan mezelf niet heel veel verder opdelen. Daarom heb ik jou nodig. Jij, die een heel klein ietsiepietsie weet of vermoed wat mensen die in de shit zitten doormaken.

Het gaat om vrijwilligerswerk, laat dat duidelijk zijn. Misschien kan ik je helpen met geld te regelen voor trainingen. Misschien kun je dat zelf betalen. Het gaat meestal niet over heel grote bedragen. Als we voldoende mensen bijeen krijgen kunnen we die trainingen ook zelf organiseren.

Je denkt nu misschien “Zou mijn kennis, mijn ervaring, mijn manier van denken, kunnen helpen?” Schrijf me, vertel me wat je kunt, wat je denkt. Ik heb ieder positief denkend mens nodig!
Een team van tien of twaalf mensen, een team van brainstormers is wat ik nu nodig heb.

Eva
help@sosteam.nl

Voor meer berichten klik hier.