COC

Wij zijn een belangenorganisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Wij zijn voor hen het aanspreekpunt in de regio Tilburg Breda en omgeving.

COC en COC Tilburg- Breda en omgeving

Het COC is de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie.

Vanaf 1946 is het COC van een ondergrondse organisatie nu een internationale voorloper voor LHBTI- belangen, met duizenden leden, honderden vrijwilligers en twintig regionale lidverenigingen.

Het COC Tilburg-Breda en omgeving is één van deze twintig regionale lidverenigingen.

In de afgelopen 70 jaar heeft het COC voor verschillende LHBTI-belangen gestreden. In de jaren zeventig vooral voor einde van de strafbaarstelling, in de jaren tachtig en negentig strijdt het COC voor gelijke rechten. De laatste decennia richt het COC zich voornamelijk op sociale acceptatie.

Zoals in het ‘Strategisch kader 2015-2018’ in de inleiding staat omschreven, ‘moeten de non-discriminatienormen die in de wet zijn verankerd, nu ook in de haarvaten van de maatschappij hun beslag krijgen’. Ook beschrijft COC Nederland dat ‘een vitaal COC dat vecht voor de rechten en kansen van LHBT’s wereldwijd hard nodig blijft’.

Het COC Tilburg-Breda e.o. onderschrijft dit en wil hier haar bijdrage aan leveren door zich in te zetten voor het verkrijgen, behouden en verbeteren van sociale acceptatie op lokaal niveau. Dit om een stevig fundament te geven voor wereldwijde sociale acceptatie.

 

Onze missie is ons inzetten voor sociale acceptatie
van LHBTI’ers in onze regio'

Visie

Dit wilt COC Tilburg Breda e.o. bereiken door verbindingen met organisaties te leggen en het ondersteunen van groepen en individuen.

Net als COC Nederland zet COC Tilburg- Breda de volgende strategieën in

 • Activeren
 • Agenderen
 • Informeren
 • Ondersteunen: Door verwijzing naar specifieke personen of organisaties waaronder
  • Roze in Blauw
  • Asieladvocaten
  • Therapeuten
 • Verbinden
 • Vertegenwoordigen

Dit alles vanuit het ‘Inside out principe’ en Inclusiviteit.

Doelstellingen

Bestuur

Anne Marie Mulders
zij/haar - waarnemend Voorzitter

“Het COC is mijn thuisbasis geworden, omdat ik door ervaring geleerd heb, dat het helemaal niet zo is dat de maatschappij je accepteert zoals je bent, als je niet binnen de lijnen leeft. 

Als ik door mijn werk bij het COC wat meer begrip en tolerantie in onze maatschappij kan bereiken, maakt me dat ook een gelukkig mens.

Het kost me geen energie om mijn vrije tijd te besteden aan COC Tilburg-Breda. Het levert zoveel op.”

Wat ben ik trots op COC Tilburg-Breda, zoveel vrijwilligers die zich steeds weer belangeloos inzetten, in echt niet altijd makkelijke situaties. Dat ik ons nu mag vertegenwoordigen maakt me trots. Mijn leven is sinds ik begonnen ben bij het COC Tilburg-Breda, verrijkt met heel veel mooie, pure mensen, vriendschappen voor het leven.”

Koen Ferket
Hij/hem - Penningmeester, verantwoordelijk voorlichting en netwerken

Ik ben aangesloten bij het COC als vrijwilliger omdat ik enerzijds mijn vrije tijd deels nuttig wilde besteden (ik zocht invulling om mezelf maatschappelijk nuttig te maken) en anderzijds wilde ik heel graag mijn coming-out ervaring delen met anderen. Met als doel om anderen te kunnen helpen. Ik ben daarom als voorlichter gestart, niet lang daarna ben ik coördinator voorlichting geworden.

Ik ben zelf heel lang iemand anders geweest, heel lang mezelf niet. Ik hoop te bereiken dat mensen zichzelf accepteren en durven uit te komen voor wie ze zijn of hoe ze zich voelen. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is om jezelf te zijn en dat anderen dat ook mogen weten. Mijn coming out was voor mezelf een struggle maar nadat ik uit de kast kwam merkte ik dat mijn familie/vrienden/omgeving mij volledig accepteerden. Een enorme bevrijding.

Poeh lastig, ik merk dat ik standaard een drijfveer heb om anderen te helpen. Zorgen dat iemand zich goed voelt, dat iemand zichzelf kan zijn. Ook denk ik dat ik het fijn vind iets goed te doen voor een ander, zelf heb ik het mega goed dus ik vind het fijn anderen te helpen. Waardering is daarin voor mij stiekem ook belangrijk.

Jezelf zijn is echt het mooiste wat er is. Mijn ideale wereld of droom is dat iedereen zichzelf kan zijn en dat dat voor de ander ok is. Respect voor andersdenkenden of mensen die er niet volgens het geijkte plaatje uitzien.

Wees jezelf, dat is het mooiste wat er is. Deel je gevoelens, je gedachten met je vrienden/familie/kennissen en je zult zien dat er heel veel begrip is. Ook zou ik willen meegeven, heb ook begrip voor anderen, gun anderen de tijd om te wennen dat iemand ‘anders’ is, gun iemand de tijd om te wennen wat wellicht nieuw is voor iemand. Of zoals Michael het vaak zegt: toon gezonde nieuwsgierigheid in een ander. Glimlach

Een homosexuele cisgender man, werkend in de financiële dienstverlening, woonachtig in Breda en Zeeuw van oorsprong.

Pien Merkx
Zij/Haar - Bestuursondersteuning

Bij het COC aangesloten ben ik omdat ik acceptatie en zichtbaarheid van LHBTIQ+ personen belangrijk vind en ik het actief steun door mijn lidmaatschap en vrijwilligerswerk.

Een lesbische trans vrouw die zich met alle kracht inzet voor de acceptatie en zichtbaarheid van LHBTIQ+ en de fetish gemeenschap