COC

Wij zijn een belangenorganisatie voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). Wij zijn voor hen het aanspreekpunt in de regio Tilburg Breda en omgeving.

COC en COC Tilburg- Breda en omgeving

Het COC is de oudste nog bestaande LHBTI-organisatie.

Vanaf 1946 is het COC van een ondergrondse organisatie nu een internationale voorloper voor LHBTI- belangen, met duizenden leden, honderden vrijwilligers en twintig regionale lidverenigingen.

Het COC Tilburg-Breda en omgeving is één van deze twintig regionale lidverenigingen.

In de afgelopen 70 jaar heeft het COC voor verschillende LHBTI-belangen gestreden. In de jaren zeventig vooral voor einde van de strafbaarstelling, in de jaren tachtig en negentig strijdt het COC voor gelijke rechten. De laatste decennia richt het COC zich voornamelijk op sociale acceptatie.

Zoals in het ‘Strategisch kader 2015-2018’ in de inleiding staat omschreven, ‘moeten de non-discriminatienormen die in de wet zijn verankerd, nu ook in de haarvaten van de maatschappij hun beslag krijgen’. Ook beschrijft COC Nederland dat ‘een vitaal COC dat vecht voor de rechten en kansen van LHBT’s wereldwijd hard nodig blijft’.

Het COC Tilburg-Breda e.o. onderschrijft dit en wil hier haar bijdrage aan leveren door zich in te zetten voor het verkrijgen, behouden en verbeteren van sociale acceptatie op lokaal niveau. Dit om een stevig fundament te geven voor wereldwijde sociale acceptatie.

 

Onze missie is ons inzetten voor sociale acceptatie
van LHBTI’ers in onze regio'

Visie

Dit wilt COC Tilburg Breda e.o. bereiken door verbindingen met organisaties te leggen en het ondersteunen van groepen en individuen.

Net als COC Nederland zet COC Tilburg- Breda de volgende strategieën in

 • Activeren
 • Agenderen
 • Informeren
 • Ondersteunen: Door verwijzing naar specifieke personen of organisaties waaronder
  • Roze in Blauw
  • Asieladvocaten
  • Therapeuten
 • Verbinden
 • Vertegenwoordigen

Dit alles vanuit het ‘Inside out principe’ en Inclusiviteit.

Doelstellingen

Bestuur

Liz Nabankema
zij/haar - Algemeen bestuurslid met Portefeuille Respect2Love, Umbrella Association (Tilburg University), Cocktail

Waarom ben je aangesloten bij COC Tilburg-Breda eo?
Ik heb besloten om bij COC Tilburg/Breda te gaan werken omdat ik trots ben op wie ik ben. Ik wil mijn trots met respect en liefde delen met anderen. De LGBTIQ+ community verdient het platform en mijn bijdrage aan tafel brengen is het begin.

Wat wil je daarmee bereiken? 
Dat COC Tilburg/Breda toegankelijker wordt voor iedereen, zichtbaar wordt en diversiteit stimuleert voor jongeren, studenten en iedereen. Ook aanmoedigen, ondersteunen inclusiviteit van mensen met een biculturele achtergrond en religies

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren daarachter?
Als jonge vrouw heb ik uitdagingen ondervonden met mijn seksuele geaardheid; Ik droom van een gemeenschap met gelijke mensenrechten voor iedereen, een samenleving die vrij is van mensenrechtenschendingen. Mijn verlangens naar acceptatie en respect voor liefde voor iedereen drijven me zo diep.

Als je mocht dromen, hoe ziet voor jou de toekomst er dan uit?
Mijn droom is om op te merken dat mijn bijdrage anderen motiveert om de LGBTQ + -gemeenschap te bereiken en te ondersteunen. Door mijn activiteiten in het COC Tilburg/Breda wil ik dat de jeugd zich vrij voelt om hulp te zoeken. 

Wat zou je jouw jongere zelf en personen uit de LHBTIQ+-gemeenschap willen zeggen? 
Je bent perfect, precies zoals je bent.

Hoe omschrijf je jouw identiteit? 
Ik ben Liz.

Pien Merkx
Zij/haar - Voorzitter

Waarom ben je aangesloten bij COC Tilburg-Breda eo?
Bij het COC aangesloten ben ik omdat ik acceptatie en zichtbaarheid van LHBTIQ+ personen belangrijk vind en ik het actief steun door mijn lidmaatschap en vrijwilligerswerk.

Wat wil je daarmee bereiken?
Dat COC Tilburg-Breda een sterke en zichtbare go-to partner wordt van alle gemeenten en vragen in het middelste deel van Noord-Brabant: gebied van Tilburg, Breda en omgeving.

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren daarachter?
Mijn persoonlijke drijfveer is dat ik zelf niet genoeg acceptatie en zichtbaarheid heb gekend. En het daarom voor anderen een betere en fijnere omgeving wil maken.

Als je mocht dromen, hoe ziet voor jou de toekomst er dan uit?
Mijn toekomst is dat ik nog lang bij het COC actief mag zijn en zo hands-on mensen kan helpen. Dat er gelijkheid mag zijn.

Wat zou je jouw jongere zelf en personen uit de LHBTIQ+-gemeenschap willen zeggen?
Je bent goed zoals je bent, je bent geliefd, je bent het waard.

Hoe omschrijf je jouw identiteit?
Een lesbische trans-vrouw die zich met alle kracht inzet voor de acceptatie en zichtbaarheid van LHBTIQ+ en de fetish gemeenschap.

Koen Ferket
Hij/hem - Penningmeester, verantwoordelijk voorlichting en netwerken

Waarom ben je aangesloten bij COC Tilburg-Breda eo?
Ik ben aangesloten bij het COC als vrijwilliger omdat ik enerzijds mijn vrije tijd deels nuttig wilde besteden (ik zocht invulling om mezelf maatschappelijk nuttig te maken) en anderzijds wilde ik heel graag mijn coming-out ervaring delen met anderen. Met als doel om anderen te kunnen helpen. Ik ben daarom als voorlichter gestart, niet lang daarna ben ik coördinator voorlichting geworden.

Wat wil je daarmee bereiken?
Ik ben zelf heel lang iemand anders geweest, heel lang mezelf niet. Ik hoop te bereiken dat mensen zichzelf accepteren en durven uit te komen voor wie ze zijn of hoe ze zich voelen. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk het is om jezelf te zijn en dat anderen dat ook mogen weten. Mijn coming out was voor mezelf een struggle maar nadat ik uit de kast kwam merkte ik dat mijn familie/vrienden/omgeving mij volledig accepteerden. Een enorme bevrijding.

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren daarachter? 
Poeh lastig, ik merk dat ik standaard een drijfveer heb om anderen te helpen. Zorgen dat iemand zich goed voelt, dat iemand zichzelf kan zijn. Ook denk ik dat ik het fijn vind iets goed te doen voor een ander, zelf heb ik het mega goed dus ik vind het fijn anderen te helpen. Waardering is daarin voor mij stiekem ook belangrijk.

Als je mocht dromen, hoe ziet voor jou de toekomst er dan uit?
Jezelf zijn is echt het mooiste wat er is. Mijn ideale wereld of droom is dat iedereen zichzelf kan zijn en dat dat voor de ander ok is. Respect voor andersdenkenden of mensen die er niet volgens het geijkte plaatje uitzien.

Wat zou je jouw jongere zelf en personen uit de LHBTIQ+-gemeenschap willen zeggen? 
Wees jezelf, dat is het mooiste wat er is. Deel je gevoelens, je gedachten met je vrienden/familie/kennissen en je zult zien dat er heel veel begrip is. Ook zou ik willen meegeven, heb ook begrip voor anderen, gun anderen de tijd om te wennen dat iemand ‘anders’ is, gun iemand de tijd om te wennen wat wellicht nieuw is voor iemand. Of zoals Michael het vaak zegt: toon gezonde nieuwsgierigheid in een ander. Glimlach

Hoe omschrijf je jouw identiteit?
Een homosexuele cisgender man, werkend in de financiële dienstverlening, woonachtig in Breda en Zeeuw van oorsprong.

Roberto hessels
hij/hem - (Aspirant) Secretaris

Waarom ben je aangesloten bij COC Tilburg-Breda eo? 
In het verleden heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij het COC Tilburg, Breda eo. (introgroepen) dat is verwaterd en vorig jaar zag ik nieuwe gezichten bij het bestuur en zag ik dat de sociale media erg actief was.  Daar zag ik een oproep voor vrijwilligers. Daar heb ik op gegageerd en in het gesprek werd mij gevraagd of ik misschien de vacature van secretaris wil gaan vervullen.  Dit ben ik toen gaan doen. Als persoon doe ik graag dingen voor andere en ben er ook graag voor andere en doe al jaren vrijwilligerswerk bij andere maatschappelijke organisaties. Juist mijn eigen doelgroep heb ik altijd willen helpen. 

Wat wil je daarmee bereiken?  
Als secretaris vervul ik vooral een rol in het bestuur, dus voor vele achter de schermen. Dit voor een zo goed mogelijk werkend bestuur. Mijn doel is om  kwetsbare of eenzame LHBTIQ+ personen in contact te brengen met lotgenoten of ervaringsdeskundige of professionals. 

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren daarachter?  
Persoonlijk heb ik erg geworsteld met mijn geaardheid en was mijn Coming out eigenlijk een vervelende periode in mijn leventje. Ik had niet echt iemand om mijn problemen of de situatie thuis mee te kunnen delen, ik stond er alleen voor… en die situatie heeft mij zeker gevormd maar ik zou zo graag voor een ander beter wensen.

Im here. En ik ben er ook voor jou! Ik laat je vrij, maar probeer niemand te laten vallen.

Als je mocht dromen, hoe ziet voor jou de toekomst er dan uit? 
Vroeger droomde ik over een groot huis, een soort opvang voor allemaal LHBTIQ+ jongeren die thuis niet meer welkom zijn of mogen zijn wie zij zijn.  Dat grote huis zit er niet in! Inmiddels probeer ik alles wat ik kan, zowel in mijn rol bij het COC als bij de andere maatschappelijke organisaties. 

Toekomst: voor de toekomst heb ik nog enkele ideeën vooral als het op mijzelf aankomt, ik zou graag ooit willen trouwen, een rol vervullen binnen de politiek, en als het mij gegund wordt en de situatie is goed zie ik ook een kans om mijn kinderwens uit te laten komen.

Wat zou je jouw jongere zelf en personen uit de LHBTIQ+-gemeenschap willen zeggen?  
Mijn jongere zelf zou ik zeggen:  “Lieverd kom eens hier, geef mij een knuffel. En stop met iedereen tevreden houden. Sommige mensen gaan je kwetsen, maar ik ben er voor je!  Je bent geweldig zoals je bent, jij mag homo zijn, en je ziet er goed uit! die onzekerheid is nergens voor nodig.” 

Tegen andere jongeren zou ik zeggen: “Zorg dat je goed voor jezelf zorgt, en nee dat is niet makkelijk. Zoek uit wie je bent, en wat je wilt zijn. Niet iedereen vindt dat misschien leuk, maar het is zoals jij bent.”

Uren piekeren helpen niet altijd, en wil je eens iets delen voel je vrij! En mocht het minder goed gaan dan praten en huilen wij er samen om, wij gaan kijken wat wij samen aan jou problemen kunnen doen. Zijn ze groot of klein dat zien we dan wel. Bespreken ervan is al een eerste stap! 

Hoe omschrijf je jouw identiteit?  
Een hoog gevoelig en hoog empathische man met een alter ego Dina Deluxe (Miss sympathiek 2018 Dragqueen).

Michael Zant
hij/hem - (Aspirant) Algemeen bestuurslid met Portefeuille strategie, beleid en lobby

Waarom ben je aangesloten bij COC Tilburg-Breda eo?
Tijdens mijn schooltijd ben ik veelvuldig gepest. Uitgescholden voor meisje en homo en dat heeft mijn plezier van de schooltijd negatief beïnvloedt. Graag draag ik mijn steentje en ervaring bij aan een inclusieve maatschappij, waarin plagen, pesten en uitsluiting op basis van seksuele oriëntatie niet meer voorkomen.

Wat wil je daarmee bereiken? 
Dat inclusiviteit van ons allemaal is; dat niemand anders is; enkel dat er diversiteit en variëteit is in omvang, seksuele oriëntatie, dromen, liefdes e.d. Dat het er allemaal mag zijn, kan zijn en in harmonie met elkaar kan leven.

Wat zijn jouw persoonlijke drijfveren daarachter?
Om te voorkomen dat anderen mee moeten maken wat ik zelf heb meegemaakt.

Als je mocht dromen, hoe ziet voor jou de toekomst er dan uit?
Een maatschappij waarin we onbevooroordeeld nieuwsgierig naar elkaar zijn; in harmonie met elkaar een verbonden maatschappij vormen.

Wat zou je jouw jongere zelf en personen uit de LHBTIQ+-gemeenschap willen zeggen? 
Vertrouw op jezelf, gun jezelf de tijd jezelf te vinden, stoot je neus, leer ervan en vind jezelf.

Hoe omschrijf je jouw identiteit? 
Geen mens is maar één iemand. Ik ben man, homoseksueel, samenwonend met mijn vriend, partner, vriend, zoon, steun en toeverlaat and so on.