Roze maandag Tilburg – 2019

Thierry Koningstein over Young Pride: “Het is belangrijk dat LHBTI-jongeren elkaar kunnen ontmoeten op een veilige plek”


5 april 2021 Indy Korenromp

Thierry Koningstein is algemeen bestuurslid bij Cultuur- en Ontspannings Centrum (COC) Tilburg – Breda en omgeving en coördinator van Young Pride Tilburg. Hij zet zich in voor het creëren van een veilige plek waar LHBTI-jongeren elkaar kunnen ontmoeten. Koningstein vertelt wat COC en Young Pride voor organisaties zijn en wat het belang ervan is.

WAT VOOR SOORT ORGANISATIE IS YOUNG PRIDE?
“Young Pride is een onderdeel van COC Tilburg – Breda en omgeving. Het COC is een organisatie voor de belangenbehartiging voor LHBTI-personen in de omgeving van Tilburg en Breda. Zij organiseren diverse activiteiten en bijeenkomsten voor LHBTI-personen binnen de regio en Young Pride is daar een onderdeel van. We hebben twee groepen: Young Pride Tilburg en Young Pride Breda. Dat zijn groepen voor LHBTI-jongeren van achttien tot en met dertig jaar om met elkaar in contact te komen. Er ontstaat veel behoefte onder jongeren om anderen op een veilige manier te ontmoeten en te leren kennen. Daar willen wij de gelegenheid toe bieden. Zowel online, want momenteel zijn er vooral online activiteiten, als normaalgesproken fysieke ontmoetingen.”

LHBTI
LHBTI is een afkorting voor lesbische vrouwen, homo mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen. Er zijn nog veel meer genders en geaardheden.

WIE KAN ER ALLEMAAL LID WORDEN VAN YOUNG PRIDE?
“De activiteiten zijn met name gericht op de LHBTI-gemeenschap, maar ook heteroseksuele jongeren zijn welkom. Er zijn ook jongeren die nog twijfelachtig zijn over hun geaardheid. Jongeren van achttien tot en met dertig jaar kunnen zich aanmelden. Bij een bijeenkomst word je niet gescand en hoef je niet te vertellen wat je geaardheid is. Dat is helemaal open. Voor veel mensen een geruststelling dat je niet buitengesloten wordt. Welke seksuele oriëntatie of genderidentiteit je hebt maakt niet uit. Je komt in een gemeenschap waar iedereen voor alles openstaat.”

UIT HOEVEEL DEELNEMERS BESTAAT YOUNG PRIDE TILBURG EN BREDA?
“We hebben nu als zo’n 50 jongeren die direct via de WhatsApp-groepen verbonden zijn. Als je kijkt naar de totale groep dan ligt dat aantal veel hoger. Niet iedereen wil in een WhatsApp-groep en het is ook niet zo dat als je je aansluit je alle activiteiten mee moet doen. Je mag zelf kiezen welke activiteiten je wil doen en zo is het ook wisselend welke mensen er komen. Natuurlijk zijn er ook nog heel veel mensen die niet weten van het bestaan van Young Pride Tilburg en Breda. De deelnemers vinden ons vooral via de website van COC Tilburg – Breda en omgeving, de Instagrampagina of via Facebook.”

“Daarnaast kunnen ze ons ook vinden via GSA’s. Deze waren tot op heden vooral te vinden op het voortgezet onderwijs, maar we zijn nu veel bezig om dit ook naar mbo’s, hbo’s en universiteiten te krijgen. Hier kunnen studenten uit de LHBTI-gemeenschap samenkomen. Vanuit daar willen we de link leggen naar Young Pride. We ondersteunen de scholen om te starten met een GSA. Een groep waarbij je makkelijk aansluiting vindt en waar je LHBTI-personen kan ontmoeten in een vertrouwde omgeving. Dat is toch heel anders dan online, via bijvoorbeeld een datingapp. Veel mensen vinden het prettiger om elkaar in het echt en in een ongedwongen te ontmoeten. Het voelt veel ontspannener. Het heeft een andere insteek dan daten. Het zijn echt activiteiten om anderen in een ontspannen setting te ontmoeten.”

WAT VOOR SOORT EVENEMENTEN WORDEN ER GEORGANISEERD?
“Momenteel worden er vooral online evenementen georganiseerd via online platformen. Daar spelen we spelletjes, maar we houden ook gesprekken over verschillende onderwerpen. Normaal worden de evenementen fysiek gehouden. We gaan dan bijvoorbeeld bowlen, gezelschapsspelletjes spelen of lasergamen. Allerlei activiteiten om samen te komen. In Breda is er om de week een hangout waar de jongeren samen kunnen komen. In Tilburg is dit niet, maar er is wel een maandelijkse bijeenkomst. Vaak is dit in een jongerencentrum. Nu vinden de bijeenkomsten online plaats. De evenementen worden georganiseerd op basis van subsidie. We krijgen subsidie van de gemeente Tilburg en de gemeente Breda vanuit ons werkgebied. Zij betalen de activiteiten. Voor jongeren zijn er naast de reiskosten geen kosten aan de activiteiten verbonden. Iedereen kan er op deze manier aan meedoen. Wat dat betreft zijn we heel inclusief. Iedereen is van harte welkom!”

“Er is een organisatieclubje die de evenementen organiseert. In Breda zijn dit de coördinator en een aantal deelnemers. In Tilburg doe ik dat samen met iemand van de jongerenwerkorganisatie R-Newt Tilburg en een aantal jongeren. Via hen kunnen we ook gebruik maken van een jongerencentrum. Dat is toch net wat leuker dan een lege vergaderruimte.”

WAAROM IS HET ZO BELANGRIJK DAT ER EEN ORGANISATIE IS ALS YOUNG PRIDE?
“Voor veel LHBTI-personen lastig is om andere mensen te ontmoeten. Je weet dat er veel meer mensen zijn die binnen de LHBTI doelgroep vallen, maar waar ontmoet je ze. Het staat niet op iemands gezicht geschreven. Het is fijn om op die manier andere mensen te kunnen ontmoeten. Gewoon een stuk gezelligheid en ook op sociaal gebied is het belangrijk. Bijvoorbeeld op het gebied van coming-out. Mensen die hetero zijn die kunnen zich wel inleven en er naar je luisteren, maar daar kun je de ervaring niet op dezelfde manier mee uitwisselen. Dit komt omdat zij deze ervaring niet hebben. Er zijn ook mensen die moeite hebben met zelfacceptatie. Dan is het fijn dat je anderen ontmoet die daar heel anders instaan. Iemand die daar moeite mee heeft kan zichzelf zo makkelijker accepteren.”

“Door erover te praten zie je ook dat het niet het einde van de wereld is om binnen de LHBTI doelgroep te vallen. Je kunt een gewoon leven leiden. Sommige jongeren denken echt hoe moet dat nou met mijn leven. Stel ik ben leraar en ik sta voor de klas, kan ik dan wel vertellen dat ik een vriend heb. Dan is het heel fijn als je die ervaringen van anderen kan horen. Zelf heb ik geen steun gehad van groepen als Young Pride. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat ze bestaan.”

“Sommige mensen zeggen je hebt van je drama je doel gemaakt en dat is ook wel een beetje Ik wil ervoor zorgen dat jongeren van nu niet dezelfde moeilijkheden mee hoeven te maken als ik heb gehad. Dus dat je genoeg rolmodellen hebt die je kunt ontmoeten waar je leuke activiteiten mee kan doen. Ik doe bestuurswerk voor COC Tilburg – Breda en omgeving en ik werk in het onderwijs als beleidsmedewerker. Het mooie aan de positie die ik nu heb, is dat ik alles kan verbinden. Ik ben coördinator en aanspreekpunt voor de GSA op school en ik ben coördinator voor Young Pride Tilburg.”

HOE BELANGRIJK IS DE ORGANISATIE VOOR U?
“Voor mij is het heel belangrijk. Voor mij als persoon levert het een stuk gezelligheid op en ik leer veel nieuwe mensen kennen. Het COC is maar een onderdeel van mijn leven, maar wel een onderdeel waar veel passie naar uit gaat omdat ik de jongeren graag wil helpen. Ik ben er heel erg trots op dat we een veilige omgeving hebben gecreëerd. Voor veel jongeren geldt helaas nog steeds op hun school of studie dat het lastig kan zijn om echt jezelf te zijn. Door middel van de bijeenkomsten groeit er wel meer zelfvertrouwen en komen ze sterker in hun schoenen te staan, omdat je weet dat je niet de enige bent. Vaak denk ik we zijn al heel ver en we hebben al heel veel dingen geregeld, maar iedere keer word ik weer even met beide benen op de grond gezet dat er nog heel veel te doen is. We zijn dus goed op weg, maar er kan nog een hele hoop beter.”

Bron: https://props.fhj.nl/breda-2/thierry-koningstein-over-young-pride-het-is-belangrijk-dat-lhbti-jongeren-elkaar-kunnen-ontmoeten-op-een-veilige-plek/

Young Pride Tilburg
Young Pride Breda


Thierry Koningstein & Aldwin Larmonie youngpridetilburg@coctilburgbreda.nl 
youngpridebreda@coctilburgbreda.nl 

Facebook: fb.com/youngpridebreda
fb.com/youngpridetilburg
Facebook gesloten groep: facebook.com/groups/1023926731150284
Instagram: instagram.com/youngpridebreda
instagram.com/youngpridetilburg