op Roze maandag 2020 werd feestelijk het boek ‘van WII naar roze maandag’ uitgereikt aan de burgemeester Theo Weterings. Onze voorzitter mocht het boek overhandigen en de burgemeester nam het met een toespraak in ontvangst. Deze toespraak had een excuus in zich. Een excuus voor de rol van de Tilburgse overheid in de jaren die achter ons liggen. een rol die niet gericht was op het ben orderen van inclusiviteit. zijn exacte woorden:
“…Tilburg wil een inclusieve stad zijn en Tilburg is er trots op dat dit boek er is. En Tilburg maakt excuses. Ik wil excuses maken naar degenen die in die jaren vanaf de tweede Wereldoorlog Tilburg en haar overheid niet ervaren hebben als die overheid die inclusief wilde zijn. Het is onderdeel van onze geschiedenis, Het is een keerzijde van andere zaken waar we trots op zijn maar het is ook iets waar we in deze tijd excuses voor willen maken. Dat doe ik namens de Tilburgse gemeenschap, ik doe dat namens het Tilburgse gemeentebestuur. Ik hoop dat wij nog beter ook in de toekomstkunne laten zien dat wij een inclusieve stad zijn waarbij iedereen zich vrij moet kunnen voelen, waarbij iedere Tilburger zich moet kunnen uiten en ontwikkelen op een manier die hem of haar past.”

ondertekend Theo Weterigs Burgemeester

Voor meer berichten klik hier.