Maak je er niet te makkelijk van af…

Zo’n 40 procent van de mensen die uit het leven stappen is in beeld bij ‘de zorg’. Bij de professionals dus. Die zorg biedt dus betrekkelijk weinig zekerheid.
Bij trainingen op het gebied van suïcidepreventie leren we vaak dat we mensen in problemen zo snel mogelijk op weg moeten helpen naar de professionals. Besef dan dat zelfs een eerste stap naar praktijkondersteuning (huisarts) vaak al enkele weken wachttijd betekent. Volgende stappen kunnen vele maanden wachttijd betekenen!

Laat je hulpvrager in die periodes niet in de steek. Je bent nog steeds nodig.

Vooral luisteren. Dat helpt! Kun je dat op een bepaald moment niet meer aan? Breng een hulpvrager die op behandeling moet wachten dan in contact met een getraind vertrouwenspersoon.

sos@sosteam.nl of 085 2012 123

Voor meer berichten klik hier.