Movisie – In Nederland zijn er naar schatting 900 tot 2000 dak- en thuisloze LHBTI-jongeren. De huidige ondersteuning en opvang voor deze jongeren is niet altijd veilig, en onvoldoende sensitief als het gaat om seksuele en genderdiversiteit. Dit blijkt uit de vandaag verschenen publicatie ‘Driedubbel kwetsbaar, verkenning van de situatie van dak- en thuisloze LHBTI-jongeren in Nederland’ van Movisie. De situatie van deze jongeren is zeer zorgelijk.

#Movisie #lhbt #COC #COCTB #dakloos #jongeren

Voor meer berichten klik hier.