Deed jij afgelopen week ook een vreugdedans? Wij zeker! Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer is voor een grondwetswijziging die discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid expliciet verbiedt. … Nu wordt in artikel 1 van de Grondwet discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden.

#coc #coctb #lhbti #Tilburg #Breda #socialeacceptatie #zichtbaarheid #emancipatie #politiek #grondwet
via Instagram https://instagr.am/p/CLL8JpeJyGU/