Onderwijsprofessionals hebben de beschikking over een e-learning die helpt bij het creëren van een veilige omgeving op school voor LHBTI-jongeren en jongeren die twijfelen over hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

De e-learning is ontwikkeld door Movisie, COC Nederland en 113 Zelfmoordpreventie, in opdracht van het ministerie van VWS. Het doel is het terugdringen van suïcidaliteit bij kwetsbare jongeren.

In de e-learning komt het signaleren van suïcidale gevoelens en depressiviteit aan bod, en wordt uitgelegd hoe onderwijsprofessionals een gesprek over seksuele en genderdiversiteit aan kunnen gaan met een leerling. Daarnaast krijgen zij tips en tricks om een LHBTI-inclusieve omgeving te creëren en wordt doorverwezen naar instanties die hulp bieden op dit vlak.

De e-learning is te gratis te doorlopen via de (website) Movisie Academie.

#coc #coctb #lhbti #Tilburg #Breda #socialeacceptatie #zichtbaarheid #emancipatie #veiligeschool #elearning #bewustwording #toerusten
via Instagram https://instagr.am/p/CKlI05jJjuH/