Op woensdag 24 februari van 19:30 uur – 21:30 uur organiseert de @gemeentetilburg een grote digitale bijeenkomst LHBTIQ+. De sessie zal plaatsvinden via ZOOM. Woon je in Tilburg en identificeren jij je met de LHBTI-gemeenschap, dan nodigen we je uit om deel te nemen.

Het doel van deze bijeenkomst is om persoonlijke ervaringen en belevingen op te halen. De gemeente wil graag met een brede en diverse groep in gesprek, naast de ‘usual suspects’. Omdat de bijeenkomst digitaal zal zijn is het uiteraard lastig om iedereen aan het woord te laten en zal er wellicht gebruik gemaakt worden van mentimeter of deelnemers wordt naderhand nog de mogelijkheid geboden om je verhaal te delen via de mail.

Centrale vragen zijn:
– Wat betekent het voor u om u zelf te kunnen zijn?
– Kunt u volledig meedoen in de samenleving?
– Voelt u zich veilig? En wanneer niet
– Wat is er nodig?En hoe krijgen we dat samen voor elkaar?

Hoe: Alle deelnemers kunnen vanuit huis meedoen via hun laptop of computer. Er zal door een onderzoeker een audio-opname worden gemaakt van dit gesprek. Deze opname wordt alleen gebruikt voor het verslag, dat volledig geanonimiseerd is en de ervaringen zo goed als mogelijk weergeeft. Dit verslag delen we eerst met de deelnemers zodat zij het kunnen lezen en pas na hun akkoord gebruiken we het verslag.
 
En daarna: We organiseren ook gesprekken met andere groepen op het gebied van culturele diversiteit, toegankelijkheid en emancipatie. Deze gesprekken vormen de basis voor de zogenoemde Werkagenda Inclusie, een agenda om samen te werken aan een meer inclusieve stad. Mogelijk kan de gemeente niet alle genoemde problemen oplossen en soms heeft verandering tijd nodig. Toch kunnen we samen verder komen.
 
Doe mee!
Aanmelden kan via inclusie@tilburg.nl, met de vermelding dat je je aanmeld voor de bijeenkomst LHBTIQ+ op woensdag 24 februari.

#coc #coctb #lhbti #Tilburg #socialeacceptatie #zichtbaarheid #emancipatie #stadsgesprek
via Instagram https://instagr.am/p/CLXbxGdpLEj/