Open en eerlijk vertelt auteur Jojanne van Aalst over haar eigen weg
als lesbische vrouw in de kerk

Geschreven aan de hand van haar eigen ervaringen en research is het boek van Jojanne
van Aalst over homoseksualiteit tot stand gekomen. Met behulp van dit boek hoopt zij dit
controversiële onderwerp in de kerken meer bespreekbaar te maken. Op vrijdag 13 april is
het nieuwe boek ‘Kom tot de vader, kom zoals je bent – Visie op homoseksualiteit in het
licht van de Bijbel’ van Jojanne van Aalst verschenen bij Uitgeverij Boekscout.

Als God onvoorwaardelijke liefde (agapè) is, houdt Hij toch van
mensen zoals ze zijn? De discussie rond homoseksualiteit in
verhouding tot de kerk zal waarschijnlijk nooit een unaniem
antwoord krijgen, maar deze diepgaande studie geeft mensen de
handvatten om een eigen mening te vormen. Open en eerlijk
beschrijft de auteur haar eigen weg en de hobbels die daarbij
genomen moesten worden. Dit boek kan een bijdrage leveren om
homoseksualiteit in de kerken meer bespreekbaar te maken om –
wie weet – uiteindelijk de verschuiving van afwijzing naar acceptatie
te bereiken.
Pas dan mag liefde ongestraft bloeien…

Jojanne van Aalst (1954) schreef dit boek over homoseksualiteit
onder meer op grond van persoonlijke ervaringen. Daarnaast deed ze research en las vele
boeken. Waarom is dit onderwerp zo controversieel? Wat zegt de Bijbel? Dit boek is een
weergave van die zoektocht. Voor de auteur, zelf christen én lesbisch, is het antwoord duidelijk
zoals uit de titel blijkt. Het is haar wens dat ook anderen een antwoord zullen vinden. Dit boek
kan daarbij behulpzaam zijn.

 

Boekgegevens
Titel                                    Kom tot de vader, kom zoals je bent – Visie op homoseksualiteit in het licht
                                          van de Bijbel
Auteur:                               Jojanne van Aalst
Verschijningsdatum:            13-04-2018                                        Aantal pagina’s:       220
ISBN:                                 9789402244458                                 Geïllustreerd:           nee
Verkoopprijs:                      € 20,50                                              Uitvoering:               Paperback
* inclusief kosteloze verzending in Nederland en België